Lokacije

Položaj ureda i dvorana

a. Glavna dvorana i ured: Miškecov prolaz 3/1
b. Dvorana: Klaićeva 7 (vanjska dvorana I. tehničke škole Tesla)