Lokacije

Položaj ureda i dvorana

a. Dvorana 1: Klaićeva 7 (dvorana I. tehničke škole Tesla)

b. Dvorana 2: MO Samoborček, Nova cesta 37